Tạo mã giảm giá với Ryshin Commerce

Ảnh bài viết Tạo mã giảm giá với Ryshin Commerce

Sau khi tiếp nhận các yêu cầu về giỏ hàng chúng tôi xây dựng hệ thống mã giảm giá cho nền tảng website bán hàng Ryshin Commerce đáp ứng được các yêu cầu sau:


- Mã giảm giá có số lượng: Mã giảm giá với sộ lượng sau khi sử dụng hết số lượng mã giảm giá mã đó sẽ bị vô hiệu

- Mã giảm giá theo các danh mục hàng cụ thể: Một số ngành hàng không có lợi thế cạnh tranh về giá bạn có thể loại bỏ khỏi danh sách được áp dụng cho mã giảm giá.

- Mã giảm giá trong thời gian chỉ định: Giới hạn thời gian phù hợp với chiến dịch bán hàng của bạn,

- Mã giảm giá sử dụng 1 hoặc nhiều lần đối với 1 khách hàng: