Tạo thuộc tính cho danh mục hàng

Giới thiệu

Tùy thuộc vào loại sản phẩm để chọn ra các thuộc tính phù hợp.

 • Thuộc tính dạng số thường được sử dung để xác định khối lượng, dung tích, trong lượng, đơn vị, thời gian bảo hành theo đơn vị ngày, tháng, năm...
 • Thuộc tính dạng ký tự thường được sử dụng để chỉ ra thuộc tính đặc biệt nào đó của loại hàng, hoặc một ghi chú cho loại hàng
 • Thuộc tính dạng danh sách thường được sử dụng với các thuộc tính có dạng liệt kê như màu sắc, chất liệu, kích thước...
 • Thuộc tính dạng thời gian thường được sử dụng với các sản phẩm đặc trưng ngày hết hạn, hoặc ngày sản xuất.
 • Thuộc tính dạng html sử dụng như thuộc tính dạng kí tự nhưng cần hiển thị phức tạp cần sự hỗ trợ của các thẻ html (tô đậm, màu chử, hình ảnh...).
 • Thuộc tính dạng ảnh sử dụng trong vài trường hợp đặc thù ví dụ cho ảnh sản phẩm, ảnh cho các sản phẩm kèm theo sản phẩm chính...

Các bước thực hiện

Bước 1:

Truy cập vàoDanh mục sản phẩm - NPP -> Thuộc tính danh mục hàng
Chọn danh mục hàng cần tạo thuộc tính

Tại phân mục Tạo thuộc tính loại hàng Điền vào các thông tin trong biểu mẫu.

 • Unique Name Tên duy nhất cho loại thuộc tính, sẽ có thông báo lỗi nếu tên thuộc tính đã tồn tại.
 • Tên thuộc tính Tên hiển thị trên giao diện website bán hàng
 • Diễn giải thuộc tính Nếu tên thuộc tính không rõ nghĩa diễn giải làm rõ trong trường này
 • Giá trị mặc định Nhập số mặc định trong trường hợp giá trị này không được nhập khi tạo sản phẩm
 • Trường bắt buộc cho sản phẩm Thuộc tính này bắt buộc phải nhập khi tạo sản phẩm có thuộc tính này
Chú ý:

Các thuộc tính dạng danh sách yêu cầu phải nhập các giá trị, và có một thuộc tính khác với các loại thuộc tinh khác, đọc thêm bước 2 nếu loại thuộc tính là danh sách, đọc tiếp bước 3 nếu không phải là danh sách

Bước 2:

Lập danh sách giá trị đối với loại thuộc tính là danh sách. Ví dụ bạn bán sản phẩm là son và cần tạo một thuộc tính là màu sắc (đỏ, hồng, cam...) cho các sản phẩm thuộc danh mục này.

 • 1: Tên giá trị
 • 2: CSS hiển thị cho giá trị thuộc tính. (Đối với loại danh sách có thể sử dụng như nhóm phân loại sản phẩm, ví dụ như son có phân loại hàng theo màu. Hay nước giặt nó phân loại hàng theo dung tích... nếu thuộc tính này được sử dụng như phân loại hàng bạn có thể sủ dụng css để hiển thị trực quan hơn.)
  Ví dụ 1 về màu sắc: background-color:red
  Ví dụ 2 về ảnh: background-image: url(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ryshinecomerce/product-images/5c145…03fecec3883/5c1b160…/thumnailslider/636808769952791804.jpg);background-size: cover;
  Kết quả hiển thị như hình dưới

  Bạn có thể tùy biến để hiện thỉ bằng css. Nhưng để đơn giản hơn bạn có thể sử dụng màu sắc như ví dụ 1 thay màu sắc bằng màu bạn muốn. Hoặc hiển thị icon như ví dụ 2 và thay đường dẫn đến file ảnh

 • 3: Sử dụng như nhóm phân loại hàng. Dùng để phân loại hàng hóa theo kích thước, màu sắc, chủng loại... chỉ hiển thị với loại thuộc tính là danh sách và tối đa 2 phân loại hàng đối với 1 sản phẩm.
Bước 3:

Bấm Tạo mới để xác nhận lại thao tác. Nếu thành công trong phân mục Thuộc tính sản phẩm cho "ABC" sẽ xuất hiện thuộc tính mới


Bạn có thắc mắc?
Đặt câu hỏi của bạn

Câu hỏi
Chưa có câu hỏi